(VINANET) - CSC Đài Loan có thể giữa giá thép tấm AP không thay đổi trong tháng 3

China Steel Corp. (CSC), nhà sản xuất thép cac bon lớn nhất tại Đài loan, sẽ thông báo giá thép tấm AP trong tháng 3 vào tuần tới.

Dự kiến, công ty này có thể giữ giá thép tấm AP không thay đổi.

Tuy nhiên, các nhà phân phối dự kiến CSC sẽ cắt giảm giá thép tấm AP thêm 300 NTD/tấn trong tháng 3. Theo đó, các khách hàng không quan tâm đến hoạt động mua thép tấm Hàn Quốc trong tháng 3.  

Chung Hung Steel Đài Loan giữ giá thép không thay đổi trong tháng 2

Chung Hung Steel, một trong những nhà sản xuất thép tái cán phẳng cac bon lớn và cũng là nhà sản xuất thép ống hàn lớn tại Đài Loan, đã thông báo giữ giá không thay đổi trong tháng 2.

Sau khi thông báo giá, giá thép cuộn cán nóng của CHS sẽ ở mức 17.850-18.350 NTD/tấn và thép cuộn cán nguội sẽ ở mức 19.850-20.550 NTD/tấn.

Giá thép HGI của công ty ở mức 19.200-19.500 NTD/tấn và 19.700-20.000 NTD/tấn đối với thép CGI.

CHS cũng thông báo cắt giảm giá xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn đối với một số sản phẩm.

Feng Hsin Đài Loan giữ giá thanh cốt thép không thay đổi

Feng Hsin Iron & Steel Co., một trong những nhà sản xuất sản phẩm thép dài lớn tại Đài Loan đã thông báo giữ giá mua thanh cốt thép, thép thương phẩm và thép phế liệu không thay đổi trong tuần này.

Sau khi thông báo, niêm yết giá đối với thanh cốt thép ở mức 15.700 NTD/tấn, thép thương phẩm duy trì ở mức 18.100-18.600 NTD/tấn.

Giá mua thép phế liệu của công ty ở mức 8.200-9.100 NTD/tấn.

Chung Hung Steel Đài Loan cắt giảm giá xuất khẩu trong tháng 3

Chung Hung Steel, một trong những nhà sản xuất thép tái cán phẳng cac bon lớn và cũng là nhà sản xuất thép ống hàn lớn tại Đài Loan, đã thông báo giảm giá xuất khẩu thêm 20-30 USD/tấn giao hàng tháng 3.

Tuy nhiên, công ty này quyết định giữa giá nội địa không thay đổi trong tháng 2. Giá thép HRC của CHS ở mức 17.850-18.350 NTD/tấn và thép CRC ở mức 19.850-20.550 NTD/tấn. Giá thép HGI của công ty ở mức 19.200-19.500 NTD/tấn và thép CGI ở mức 19.700-20.000 NTD/tấn.

Xuất khẩu sản phẩm thép cán phẳng của CHS ở mức khoảng 150.000 tấn, cao hơn so với 140.000 tấn tháng trước đó.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Bloomberg