VINANET - Feng Hsin Đài Loan giữ giá thép không thay đổi một lần nữa

Feng Hsin, một trong những nhà sản xuất sản phẩm thép dài chủ yếu tại Đài Loan đã thông báo giữ giá thanh cốt thép tiếp tục không thay đổi, ở mức 17.600 NT$/tấn trong tuần này.

Công ty cũng thông báo giữ giá cơ sở đối với thép phế liệu và thép định hình không thay đổi trong tuần này.

Giá thép phế liệu mới của công ty sẽ duy trì ở mức 10.500-11.400 NT$/tấn và giá thép định hình sẽ ở mức 19.700-19.900 NT$/tấn.

Các nhà máy thanh cốt thép Đài Loan đã ngừng cung cấp giá trong tuần này.

Các nhà sản xuất ống thép Đài Loan nâng giá trong tháng 2/2014

Được biết, các nhà sản xuất ống thép Đài Loan dự kiến tăng giá thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014, sau khi Chung Hung Steel (CHS) nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn đã tăng niêm yết giá thêm 300 NT$/tấn.

CHS đã thông báo nâng niêm yết đối thép cán nóng, cán nguội và sản phẩm thép mạ kẽm thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014. Ngoài ra, công ty cũng tăng giá xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn.

Trong khi đó, dự kiến nhu cầu ống thép có thể tăng trong tháng 2/2014, và dự đoán giá ống thép có thể tăng trong tháng 3/2014.

Walsin Lihwa Đài Loan nâng giá thép cuộn không gỉ trong tháng 2/2014

Walsin Lihwa Đài Loan đã thông báo nâng giá thép cuộn không gỉ trong tháng 2/2014 thêm 2.500 NT$/tấn đối với thị trường nội địa và thêm 70 USD/tấn đối với giá xuất khẩu. Lý do nâng giá là do sự gia tăng giá nickel tại LME và các đơn đặt hàng tăng.

Lệnh cấm xuất khẩu quặng thô của Indonesia đã đẩy giá nickel tăng, mặc dù, gần đây giá nickel có vẻ giảm. Giá crom của Nam Phi cũng tăng, đã làm tăng chi phí đối với các nhà máy.

Nhập khẩu thép cuộn không gỉ của Đài Loan trong tháng 12/2013 giảm 20,98%

Theo số liệu mới được đưa ra từ Cơ quan hải quan Đài Loan, Bộ tài chính cho thấy rằng, Đài Loan đã nhập khẩu 2.366 tấn thép cuộn không gỉ trong tháng 12/2013, giảm 20,98% so với tháng trước đó và giảm 18,64% so với cùng tháng năm trước đó.

Ba thị trường nhập khẩu hàng đầu là Hàn Quốc với 1.247 tấn, mức giá trung bình 73.603 NT$/tấn, Nhật Bản với 1.016 tấn mức giá trung bình 92.197 tấn và Thụy Điển với 65 tấn, mức giá trung bình là 206.769 NT$/tấn.

Tang Eng Đài Loan nâng giá trong tháng 2/2014

Tang Eng Iron Works, một trong những nhà máy thép cán phẳng không gỉ lớn tại Đài Loan, đã thông báo sẽ tiếp bước Yusco và nâng giá trong tháng 2/2014.

Theo thông báo của Tang Eng, họ sẽ nâng giá đối với thép cuộn không gỉ loại 300 thêm 1.500 NT$/tấn, đối với sản phẩm thép không gỉ 201 sẽ tăng 150 NT$/tấn và đối với sản phẩm thép không gỉ 202 sẽ tăng 750 NT$/tấn.

Giá nickel trung bình tại LME gia tăng và nhu cầu thị trường hiện tại ổn định, cả hai là những yếu tố chính để hậu thuẫn Tang Eng nâng mức giá mới.

Yieh Hsing Đài Loan giữ giá thép cuộn không thay đổi trong tháng 2/2014

Được biết rằng, Yieh Hsing, một trong những nhà sản xuất thép cuộn lớn tại Đài Loan đã thông báo duy trì niêm yết giá đối với thép cuộn không thay đổi trong tháng 2/2014, mặc dù thực tế China Steel Corp. (CSC) đã tăng niêm yết giá đối với thép cuộn Al-killed lò điện thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014.

Sau khi thông báo, niêm yết giá đối với thép cuộn Al-killed ở mức 21.200 NT$/tấn, thép cuộn có vành ở mức 20.900 NT$/tấn và thép cuộn killed lò cao ở mức 20.900 NT$/tấn.

Nguồn tin công nghiệp trước đây dự đoán rằng, Yieh Hsing có thể nâng giá thép cuộn thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014, do CSC tăng giá.

Tuy nhiên, kể từ khi hai nhà sản xuất thép cán lớn tại Đài Loan là Quintain Steel và Feng Hsin đã thông báo giữ giá không thay đổi, Yieh Hsing cuối cùng cũng quyết định giữ giá không thay đổi trong tháng 2/2014.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường dự đoán rằng, thị trường thép cuộn có thể vẫn ổn định trong ngắn hạn.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Bloomberg
Thông tin thị trường thép Đài Loan tuần tới ngày 10/2/2014
VINANET - Feng Hsin Đài Loan giữ giá thép không thay đổi một lần nữa

Feng Hsin, một trong những nhà sản xuất sản phẩm thép dài chủ yếu tại Đài Loan đã thông báo giữ giá thanh cốt thép tiếp tục không thay đổi, ở mức 17.600 NT$/tấn trong tuần này.

Công ty cũng thông báo giữ giá cơ sở đối với thép phế liệu và thép định hình không thay đổi trong tuần này.

Giá thép phế liệu mới của công ty sẽ duy trì ở mức 10.500-11.400 NT$/tấn và giá thép định hình sẽ ở mức 19.700-19.900 NT$/tấn.

Các nhà máy thanh cốt thép Đài Loan đã ngừng cung cấp giá trong tuần này.

Các nhà sản xuất ống thép Đài Loan nâng giá trong tháng 2/2014

Được biết, các nhà sản xuất ống thép Đài Loan dự kiến tăng giá thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014, sau khi Chung Hung Steel (CHS) nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn đã tăng niêm yết giá thêm 300 NT$/tấn.

CHS đã thông báo nâng niêm yết đối thép cán nóng, cán nguội và sản phẩm thép mạ kẽm thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014. Ngoài ra, công ty cũng tăng giá xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn.

Trong khi đó, dự kiến nhu cầu ống thép có thể tăng trong tháng 2/2014, và dự đoán giá ống thép có thể tăng trong tháng 3/2014.

Walsin Lihwa Đài Loan nâng giá thép cuộn không gỉ trong tháng 2/2014

Walsin Lihwa Đài Loan đã thông báo nâng giá thép cuộn không gỉ trong tháng 2/2014 thêm 2.500 NT$/tấn đối với thị trường nội địa và thêm 70 USD/tấn đối với giá xuất khẩu. Lý do nâng giá là do sự gia tăng giá nickel tại LME và các đơn đặt hàng tăng.

Lệnh cấm xuất khẩu quặng thô của Indonesia đã đẩy giá nickel tăng, mặc dù, gần đây giá nickel có vẻ giảm. Giá crom của Nam Phi cũng tăng, đã làm tăng chi phí đối với các nhà máy.

Nhập khẩu thép cuộn không gỉ của Đài Loan trong tháng 12/2013 giảm 20,98%

Theo số liệu mới được đưa ra từ Cơ quan hải quan Đài Loan, Bộ tài chính cho thấy rằng, Đài Loan đã nhập khẩu 2.366 tấn thép cuộn không gỉ trong tháng 12/2013, giảm 20,98% so với tháng trước đó và giảm 18,64% so với cùng tháng năm trước đó.

Ba thị trường nhập khẩu hàng đầu là Hàn Quốc với 1.247 tấn, mức giá trung bình 73.603 NT$/tấn, Nhật Bản với 1.016 tấn mức giá trung bình 92.197 tấn và Thụy Điển với 65 tấn, mức giá trung bình là 206.769 NT$/tấn.

Tang Eng Đài Loan nâng giá trong tháng 2/2014

Tang Eng Iron Works, một trong những nhà máy thép cán phẳng không gỉ lớn tại Đài Loan, đã thông báo sẽ tiếp bước Yusco và nâng giá trong tháng 2/2014.

Theo thông báo của Tang Eng, họ sẽ nâng giá đối với thép cuộn không gỉ loại 300 thêm 1.500 NT$/tấn, đối với sản phẩm thép không gỉ 201 sẽ tăng 150 NT$/tấn và đối với sản phẩm thép không gỉ 202 sẽ tăng 750 NT$/tấn.

Giá nickel trung bình tại LME gia tăng và nhu cầu thị trường hiện tại ổn định, cả hai là những yếu tố chính để hậu thuẫn Tang Eng nâng mức giá mới.

Yieh Hsing Đài Loan giữ giá thép cuộn không thay đổi trong tháng 2/2014

Được biết rằng, Yieh Hsing, một trong những nhà sản xuất thép cuộn lớn tại Đài Loan đã thông báo duy trì niêm yết giá đối với thép cuộn không thay đổi trong tháng 2/2014, mặc dù thực tế China Steel Corp. (CSC) đã tăng niêm yết giá đối với thép cuộn Al-killed lò điện thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014.

Sau khi thông báo, niêm yết giá đối với thép cuộn Al-killed ở mức 21.200 NT$/tấn, thép cuộn có vành ở mức 20.900 NT$/tấn và thép cuộn killed lò cao ở mức 20.900 NT$/tấn.

Nguồn tin công nghiệp trước đây dự đoán rằng, Yieh Hsing có thể nâng giá thép cuộn thêm 300 NT$/tấn trong tháng 2/2014, do CSC tăng giá.

Tuy nhiên, kể từ khi hai nhà sản xuất thép cán lớn tại Đài Loan là Quintain Steel và Feng Hsin đã thông báo giữ giá không thay đổi, Yieh Hsing cuối cùng cũng quyết định giữ giá không thay đổi trong tháng 2/2014.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường dự đoán rằng, thị trường thép cuộn có thể vẫn ổn định trong ngắn hạn.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Bloomberg