(VINANET) - Sản lượng thép cuộn PPGI của Hàn Quốc trong năm 2014 giảm 4%

Theo số liệu được đưa ra bởi Korea Metal Journal (KMJ), sản lượng thép cuộn PPGI của Hàn Quốc trong tháng 12/2014 đạt 150.000 tấn, giảm 0,8% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, sản lượng thép cuộn PPGI của Hàn Quốc năm 2014 đạt 1,99 triệu tấn, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước đó. Nhập khẩu đạt 407.200 tấn.

Xuất khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc trong năm 2014 giảm

Theo số liệu được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (Kosa), xuất khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc trong năm 2014 đạt 261.700 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong năm 2009, xuất khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc đạt 697.600 tấn, nhưng tiếp tục xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, Hyundai Steel cho biết, công ty quyết định ngừng kinh doanh xuất khẩu và tập trung vào thị trường nội địa, do giá trên thị trường toàn cầu suy giảm. Công ty đã xuất khẩu khoảng 250.000 tấn thanh cốt thép năm 2014.

Nhập khẩu thép CRC của Hàn Quốc từ Trung Quốc năm 2014 tăng

Theo số liệu được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (Kosa), nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) của Hàn Quốc từ Trung Quốc đạt 547.000 tấn trong năm 2014, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong tháng 12/2014, nhập khẩu thép CRC của Hàn Quốc từ Trung Quốc đạt 30.600 tấn, giảm 32% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, nhập khẩu thép CRC của Hàn Quốc từ các nguồn khác đạt 624.800 tấn trong năm 2014, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước đó.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg