(VINANET) - Sản lượng thép dầm chữ H của Hàn Quốc trong tháng 2/2014 giảm 30%

Theo thống kê được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (Kosa), sản lượng thép dầm chữ H của Hàn Quốc trong tháng 2/2014 đạt 191.600 tấn, giảm 30% so với tháng trước đó và giảm 20% so với cùng tháng năm ngoái.

Nhà sản xuất sản phẩm thép dài lớn nhất của Hàn Quốc là Hyundai Steel đã đưa ra một số dự án bảo trì tại nhà máy thép cán, ở 3 công trình từ 6-10 ngày trong tháng 2/2014.

Bên cạnh đó, Dongkuk Steel Mill cũng tiến hành bảo trì tại nhà máy Pohang khoảng 7 ngày trong tháng 2/2014.

Đồng thời, nhập khẩu thép dầm chữ H của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tháng 2/2014 đạt 54.800 tấn, giảm 22% so với tháng trước đó và giảm 39% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép cuộn cán nóng của Hàn Quốc trong tháng 3/2014 tăng

Theo số liệu được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (Kosa), sản lượng thép cuộn cán nóng của Hàn Quốc trong tháng 3/2014 đạt 3,14 triệu tấn, tăng 16% so với tháng trước đó và tăng 14% so với cùng thagns năm ngoái.

Trong quý I/2014, sản lượng thép cuộn cán nóng của Hàn Quốc đạt 8,76 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nguồn tin công nghiệp cho biết, Posco bắt đầu bảo dưỡng đối với nhà máy HSM số 2 tại Pohang và có thể khiến sản lượng thép cuộn cán nóng giảm 200.000 tấn.

Nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc trong tháng 4 tăng

Theo thống kê được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (KISA), nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc trong tháng 4/2014 đạt 59.100 tấn, tăng 9% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong tháng 4/2014, Trung Quốc là nhà xuất khẩu thanh cốt thép lớn nhất sang Hàn Quốc với 48.500 tấn, tăng 120%, Nhật Bản là thị trường thứ hai với 10.500 tấn, giảm 67%, cả hai đều so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin công nghiệp cho biết, nhu cầu thanh cốt thép từ lĩnh vực xây dựng nội địa cao hơn so với dự báo.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg