(VINANET) - Nhập khẩu thép cuộn mạ màu của Hàn Quốc từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2014 tăng

Theo thống kê được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (KOSA), nhập khẩu thép cuộn mạ màu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2014 đạt 222.300 tấn, tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, 217.600 tấn được nhập khẩu từ Trung Quốc, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô hàng ngày toàn cầu đạt mức cao mới trong tháng 6

Theo thống kê được đưa ra bởi Hiệp hội thép thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 6 đạt 137 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong tháng 6, Trung Quốc đã sản xuất 69,29 triệu tấn thép thô, tăng 4,5%, Nga đạt 5,89 triệu tấn, tăng 3,3%, Bắc Mỹ đã sản xuất 7,2 triệu tấn, tăng 1,9%, Nhật Bản đã sản xuất 9,12 triệu tấn, tăng 4,5% và Tây Ban Nha đã sản xuất 1,3 triệu tấn, tăng 6%, tất cả đều so với cùng tháng năm ngoái.

Hơn nữa, sản lượng thép thô trung bình ngày đạt mức cao mới 4,57 triệu tấn.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2014

Trong nửa đầu năm 2014, Hàn Quốc đã nhanh chóng phát triển thành nhà tiêu thụ thép cuộn cán nóng lớn nhất của Trung Quốc, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,15 triệu tấn thép cuộn cán nóng sang Hàn Quốc, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà máy thép Trung Quốc đang cạnh tranh với các nhà máy thép Nhật Bản trong việc cung cấp thép cuộn cán nóng tại thị trường Hàn Quốc, do Nhật Bản đã xuất khẩu 1,17 triệu tấn trong nửa đầu năm 2014, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dư cung nguyên liệu thép Trung Quốc và thị trường diễn ra chậm chạp đã kích thích xuất khẩu thép cuộn cán nóng của nước này.

Tại Hàn Quốc, những người sử dụng đã thu lợi từ cạnh tranh thương mại Trung Quốc đối với nguyên liệu trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất đường ống.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg