(VINANET) - Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ tăng lần đầu tiên trong hơn 3 tuần

Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ ở mức 319,17 USD/tấn tính đến ngày 5/1, tăng 8,34 USD/tấn so với tuần trước đó.

Trong số đó, giá thép phế liệu H1 trung bình tại Pittsburgh ở mức 319,5 USD/tấn, không thay đổi, tại Chicago ở mức 319,5 USD/tấn, không thay đổi, và tại Philadelphia ở mức 318,5 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn, tất cả đều so với tuần trước đó.

Trong cùng thời gian trên, giá thép phế liệu H1 trung bình ở mức 224,17 USD/tấn tại New York, Houston và Boston, không thay đổi so với mức giá tuần trước đó.

Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 11 giảm

Theo con số sơ bộ của Cơ quan thống kê, nhập khẩu sản phẩm thép của Mỹ trong tháng 11 đạt 3.635.000 tấn, bao gồm 2.878.000 tấn thép thành phẩm, giảm 18,2% và 16,3% theo thứ tự lần lượt so với tháng 10, nhưng tăng 37% (40.641.000 tấn) và 34% (30.733.000 tấn) theo thứ tự lần lượt so với cùng tháng năm ngoái.

Ước tính nhập khẩu thép và thép thành phẩm của Mỹ năm 2014 sẽ đạt 44,3 và 33,5 triệu tấn, tăng 38% và 35% theo thứ tự lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu thép phế liệu nickel của Mỹ trong tháng 11 giảm

Theo thống kê được đưa ra bởi Bộ thương mại Mỹ, xuất khẩu thép phế liệu nickel của nước này trong tháng 11/2014 đạt 2.346 tấn, giảm 30,2% so với tháng trước đó.

Giá xuất khẩu thép phế liệu nickel trung bình ở mức 4.471,3 USD/tấn, tăng 24,2% so với tháng trước đó.

Sự suy giảm này chủ yếu do xuất khẩu sang Canada đạt 2.013 tấn, giảm 19,3% sov ới tháng trước đó.

Trong 11 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu thép phế liệu nickel đạt 29.022 tấn.

Xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 11 giảm

Theo báo cáo được đưa ra bởi Viện thép quốc tế Mỹ (AIIS), xuất khẩu thép của nước này trong tháng 11 đạt khoảng 865.299 tấn, giảm 5,6% so với tháng trước đó.

Trong số đó, xuất khẩu sang Canada giảm 10,7%, xuống còn 434.898 tấn.

Xuất khẩu sang Mexico giảm 17,8%, xuống còn 38.349 tấn.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg