(VINANET) - Xuất khẩu thép HRC của Nhật Bản trong tháng 9 tăng

Theo thống kê, trong tháng 9, Nhật Bản đã xuất khẩu 990.601 triệu tấn thép HRC, tăng 11,9% và giảm 2,9% so với cùng tháng năm ngoái và so với tháng trước đó theo thứ tự lần lượt.

Giá xuất khẩu thép HRC trung bình trong tháng 9 đạt 568,7 USD/tấn, giảm 0,4% và 1,7% so với tháng trước đó và cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, xuất khẩu thép HRC của Nhật Bản đạt 212.603 tấn và 77.059 tấn sang Hàn Quốc và Trung Quốc, với mức giá trung bình 550,5 USD/tấn FOB và 602,6 USD/tấn FOB theo thứ tự lần lượt.

Giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản hồi phục

Giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản tại Kanto, khu vực trung tâm và khu vực Kansai ở mức 27.334 yên/tấn trong tuần thứ hai của tháng 11, hồi phục 144 yên/tấn so với tuần trước đó.

Trong số đó, giá thép phế liệu H2 trung bình tại khu vực Kanto ở mức 28.333 yên/tấn, tăng 833 yên/tấn, tại khu vực trung tâm ở mức 25.420 yên/tấn, giảm 400 yên/tấn và tại khu vực Kansai ở mức 28.250 yên/tấn, không thay đổi, tất cả đều so với mức giá tuần trước đó.

Giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản tăng

Giá thép phế liệu H2 tăng lên 28.500-29.000 yên/tấn tại khu vực vịnh Tokyo tính đến ngày 12/11.

Mức giá này cao hơn 500-1.000 yên/tấn so với mức giá trước đó, do nhu cầu được cải thiện và dự trữ bổ sung.

Đồng thời, giá thép phế liệu P&S và thép phế liệu Shindachi trung bình ở mức 30.000-30.500 yên/tấn tại khu vực vịnh Tokyo, cũng tăng 500-1.000 yên/tấn.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg