(VINANET) - Sản lượng thanh cốt thép của Nhật Bản trong năm 2014 sẽ đạt 9,3 triệu tấn

Theo Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp (METI), sản lượng thanh cốt thép của Nhật Bản dự kiến sẽ đạt 9,3 triệu tấn năm 2014.

Sản lượng thanh cốt thép đạt 9,49 triệu tấn năm 2013, so với 9,05 triệu tấn năm 2012.

Bên cạnh đó, theo Bộ cơ sở hạ tầng & giao thông vận tải Nhật Bản (MLIT), dự kiến nhu cầu thép của nước này trong ngành xây dựng sẽ duy trì mạnh mẽ trong tháng 2 hàng năm. Nhu cầu thép xây dựng dự kiến sẽ ở mức khoảng 1,95 triệu tấn trong tháng 2, tăng 11% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, nhu cầu thép thương phẩm dự kiến tăng 5,7%, lên 430.000 tấn, trong khi nhu cầu thanh cốt thép sẽ ở mức khoảng 720.000 tấn, tăng 8%.

Các nhà máy thép Nhật Bản giảm giá mua thép phế liệu không gỉ

Các nhà máy thép Nhật Bản đã thông báo cắt giảm giá mua đối với thép phế liệu không gỉ Sabot thêm 5.000-10.000 yên/tấn.

Giá mua đối với thép phế liệu không gỉ Sabot sẽ ở mức khoảng 155.000-160.000 yên/tấn.

Hiện tại, một số nhà máy thép Nhật Bản vẫn chờ và xem xét, do nhu cầu và giá nickel giảm.

Tiêu thụ thép phế liệu của ngành công nghiệp thép Nhật Bản trong tháng 11/2014 giảm
Theo thống kê được đưa ra bởi Bộ tài chính Nhật Bản, tiêu thụ thép phế liệu của LD trong tháng 11 đạt 756.000 tấn, giảm 2,8% hoặc 22.000 tấn so với tháng trước đó.
Đồng thời, sản lượng thép thô sản xuất từ LD đạt 6,91 triệu tấn, giảm 3,1% hoặc 224.000 tấn so với tháng trước đó.
Dự trữ thép phế liệu của nước này đạt 2,89 triệu tấn vào cuối tháng 11/2014, giảm 7,7% so với tháng trước đó.

Giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản giảm mạnh

Giá thép phế liệu H2 trung bình tại khu vực Kanto, khu vực trung tâm và khu vực Kansai ở mức 24.534 yên/tấn trong tuần thứ 3 của tháng 1, giảm 259 yên/tấn so với tuần trước đó.

Trong số đó, giá thép phế liệu H2 trung bình tại khu vực Kanto ở mức 26.333 yên/tấn, không thay đổi, tại khu vực trung tâm ở mức 22.520 yên/tấn, giảm 900 yên/tấn và tại khu vực Kansai ở mức 24.750 yên/tấn, tăng 125 yên/tấn, tất cả đều so với tuần trước đó.

Sản lượng thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 10 tăng

Các nhà máy sản xuất thép không gỉ Nhật Bản trong tháng 10/2014 đã sản xuất 266.134 tấn sản phẩm thép không gỉ cán nóng, tăng 2,2% và 6,6% so với tháng trước đó và so với cùng tháng năm trước đó theo thứ tự lần lượt, thống kê từ Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp (METI) cho biết.

Trong số đó, sản lượng thép không gỉ nickel và crom đạt 130.555 tấn và 135.579 tấn, tăng 5,3% và giảm 0,7% so với cùng tháng năm trước đó theo thứ tự lần lượt.

Dự trữ thép không gỉ tại các nhà máy thép Nhật Bản đạt 130.245 tấn tính đến cuối tháng 10, tăng 11% so với tháng trước đó.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Bloomberg