VINANET- Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 2/2013 tăng 12,8%

Trong tháng 2/2013, Nhật Bản đã xuất khẩu 3,6 triệu tấn sản phẩm sắt và thép, ổn định so với tháng trước đó, trong khi đó lại tăng 12,8% so với cùng tháng năm ngoái, Bộ tài chính Nhật Bản cho biết.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sắt và thép của nước này trong tháng 2/2013 đạt 292,5 tỉ USD, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong tháng 2/2013, xuất khẩu sản phẩm sắt và thép của Nhật Bản sang Mỹ đạt tổng cộng 192.000 tấn, giảm 17,5%; sang EU đạt 16.000 tấn, giảm 57,5% và sang Trung Quốc đạt 438.000 tấn, giảm 15,8%; tất cả đều so với cùng tháng năm ngoái.

Giá xuất khẩu thép phế liệu H2 Nhật Bản sang Hàn Quốc giảm

Theo báo cáo, Korean Hyundai Steel đã mua 2 lô thép phế liệu H2 từ Nhật Bản với mức giá 35.000 -35.500 yên/tấn FOB, giảm 300-500 yên/tấn so với giá mua trước đó.

Nguồn tin công nghiệp cho biết, giá xuất khẩu thép phế liệu H2 Nhật Bản sang Hàn Quốc không thể tăng hơn nữa trong tương lai gần.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 2/2013 giảm

Theo số liệu mới nhất bởi Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF), sản lượng thép thô của nước này trong tháng 2/2013 đạt 8,317 triệu tấn, giảm 6,2% so với tháng trước và giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép thô hàng ngày của nước này ở mức trung bình 297.000 tấn, tăng 3,9% so với tháng trước. Trong khi đó sản lượng quặng sắt của nước này trong tháng 2/2013 đạt 6,357 triệu tấn, giảm 9,5% so với tháng trước và giảm 0,5% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá phế liệu thị trường Nhật Bản tăng

Giá phế liệu H2 trong vùng Kanto của Nhật Bản tăng thêm 500 Yên/tấn đạt 34.500 yên/tấn. Tokyo Steel đã tăng giá mua phế liệu tại nhà máy Utsunomiya thêm 500 yên/tấn đạt 35.000 yên/tấn vào 15/03/2013, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011.

Hầu hết các nhà máy lò nung tại vùng Kanto bao gồm cả Asahi Industries Co, Itoh Iron & Steel Co, Godo Steel Ltd, Jonan Steel Corp, Daisan Steel Co, Chiyoda Steel và Sanko Seiko Co sẽ theo gương Tokyo steel tăng giá phế liệu H2 lên 1000 yên/tấn đạt 35.000 yên/tấn.