VINANET - Giá cơ sở thép phế liệu H2 không thay đổi tại khu vực Kanto Nhật Bản

Giá cơ sở thép phế liệu H2 không thay đổi ở mức 38.000-39.000 yên/tấn tại khu vực Kanto Nhật Bản tính đến 5/12.

Được biết rằng, giá thép phế liệu H2 tại khu vực Kanto không thay đổi, do các nhà máy thép địa phương không theo Tokyo Steel để nâng giá mua thép phế liệu.

Đồng thời, giá cơ sở thép phế liệu H2 ở mức 37.000-37.500 yên/tấn tại khu vực Tokyo Bay.

NSSMC Nhật Bản giữ giá thép dầm chữ H giao ngay không thay đổi trong tháng 12

Theo báo cáo, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã thông báo giữ giá thép dầm chữ H giao ngay không thay đổi đối với hợp đồng tháng 12.

Tuy nhiên, NSSMC không đưa ra mức giá chi tiết.

Trong khi đó, Nippon Steel & Sumikin Shapes, công ty con của NSSMC cũng giữ giá thép dầm không thay đổi trong tháng 12. Công ty đã nâng giá tăng 2.000 yên/tấn trong tháng 11.

Giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản 8 tuần liên tiếp

Được biết, giá thép phế liệu H2 trung bình của Nhật Bản tại Kanto, khu vực trung tâm và khu vực Kansai ở mức 37.271 yên/tấn trong tuần thứ hai của tháng 12, tăng 184 yên/tấn so với tuần trước đó.

Bên cạnh đó, giá thép phế liệu H2 trung bình đã tăng 8 tuần liên tiếp.

Trong số đó, giá thép phế liệu H2 trung bình tại khu vực Kanto ở mức 37.917 yên/tấn, không thay đổi, tại khu vực trung tâm ở mức 34.520 yên/tấn, tăng 300 yên/tấn và tại khu vực Kansai ở mức 39.375 yên/tấn, tăng 250 yên/tấn, tất cả đều so với tuần trước đó.

Tokyo Steel Nhật Bản nâng giá mua thép phế liệu H2

Được biết, Tokyo Steel Nhật Bản đã thông báo nâng giá mua thép phế liệu tại 4 nhà máy thêm 500 yên/tấn từ ngày 13/12.

Sau khi điều chỉnh, giá mua thép phế liệu trung bình ở mức 38.000-39.000 yên/tấn.

Trong số đó, giá mua thép phế liệu tại nhà máy Okayama ở mức 39.000 yên/tấn, tại nhà máy Kyushu ở mức 39.000 yên/tấn, tại nhà máy Tahara ở mức 39.000 yên/tấn, tại trung tâm thép Takamatsu ở mức 38.000 yên/tấn và tại nhà máy Utsunomiya không thay đổi ở mức 39.000 yên/tấn.

Nguồn: Bloomberg