Viện phát triển công nghiệp da (LIDI) bắt đầu xây dựng nhà máy xử lý chất thải chung ở khu vực Modjo, cách Addis Ababa 71 km và tạo thành một cụm thuộc da. Mục đích là cung cấp cho 31 xưởng thuộc da tại Ethiopia. Hy vọng rằng, họ sẽ di dời trong vòng 3 năm hoặc thiết lập hệ thống xử lý riêng của họ. Việc xây dựng sẽ bắt đầu sớm sau một nghiên cứu khả thi được thực hiện bởi UNIDO.

Nhà máy xử lý nước thải chung (CETP) có chi phí hơn 42 triệu USD, Berhanu Nigus, điều phối viên của lĩnh vực sản xuất và năng suất tại LIDI cho biết. Sự hỗ trợ tài chính có thể đến từ Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), với việc nghiên cứu tiền khả thi. LIDI tin tưởng rằng, chính phủ Ethiopia cũng sẽ hỗ trợ dự án về mặt tài chính.

Bảy bên có liên quan bao gồm, Bộ công nghiệp (MoI), Đại học Addis Ababa, Bảo vệ môi trường liên bang, UNIDO, LIDI, Cơ quan bảo vệ môi trường Addis Ababa và Cơ quan bảo vệ môi trường Oromia có liên quan đến dự án.

“Đưa tất cả các xưởng thuộc da lên một trang web sẽ có hiệu quả trong việc xử lý chất thải của họ”, Tadesse Haile, Bộ trưởng công nghiệp cho biết.

Động thái tiếp theo, sau khi xây dựng CEPT sẽ thiết lập khu công nghiệp cho các nhà máy thuộc da, Berhanu cho biết. Các xưởng thuộc da sẽ chuyển đến khu vực tự nguyện, ông cho biết thêm. Hai năm trước, LIDI đảm bảo 100 ha đất từ khu vực Oromia. “Chúng tôi đồng ý với chính quyền Modjo để làm một cụm da”, Berhanu cho biết. Mới đây, sau việc áp đặt 150% mức thuế đối với sản phẩm da sơ chế, nhằm mục đích khuyến khích xuất khẩu, các xưởng thuộc da đã nói với LIDI, họ đã đầu tư rất nhiều vào máy móc mới và không thể xây dựng một nhà máy xử lý chất thải CEPT.

Nguồn: Lefaso