Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong thời gian tới, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. Giá thức ăn chăn nuôi trong nước nhờ đó cũng giảm do tác động từ thị trường thế giới.

Giá thức ăn chăn nuôi năm 2014 giảm, người chăn nuôi đều có lãi từ 10-20%. Ảnh Internet. Dự báo, tổng nhu cầu thức ăn tinh cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2015 là 24,312 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2014. trong đó thức ăn công nghiệp khoảng 16,4 triệu tấn, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản là 3,6 triệu tấn (nuôi tôm là 685 nghìn tấn).

Theo Cục Quản lý giá, trong thời gian tới, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. Giá thức ăn chăn nuôi trong nước có xu hướng giảm do tác động từ thị trường thế giới và việc mặt hàng thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác chuyển sang đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng từ ngày 1-1-2015 theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật Thuế số 71/2014/QH13.

Diễn biến thị trường thế giới trong tháng 12-2014 cho thấy, giá hầu hết nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm so với tháng trước đó.

Điểm lại trong năm 2014, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm, dao động nhẹ trong tháng 5 và giảm mạnh từ tháng 6 đến tháng 12. Tính chung năm 2014, giá thức ăn chăn nuôi giao kỳ hạn trên thị trường Chicago giảm so với năm 2013.

Thị trường trong nước, tháng 12-2014, giá thức ăn chăn nuôi giảm so với tháng 11-2014. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước tháng 12 đạt 270 triệu USD, tăng 10,9% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2014, ước kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 3.251 triệu USD.

Năm 2014, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính như ngô, khô dầu đậu tương... có xu hướng giảm trong năm 2014. Tính chung, năm 2014 giá thức ăn chăn nuôi trong nước giảm so với năm 2013. Với giá thức ăn chăn nuôi năm 2014, người chăn nuôi gia súc, gia cầm hầu hết đều có lãi từ 10-20%.

6/12 DN kê khai giá

Tính đến ngày 26-12-2014 có 6/12 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi kê khai giảm giá với Cục Quản lý giá, tỷ lệ giảm giá từ 1-8%.

Trong đó: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam kê khai giảm 3 lần, tổng tỷ lệ giảm 4-8%; Công ty TNHH Cargill Việt Nam kê khai giảm 1 lần, tỷ lệ giảm 1-2%; Công ty TNHH NewHope Hà Nội kê khai giảm 2 lần, tổng tỷ lệ giảm 1,01-2,08%; Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam kê khai giảm 2 lần, tổng tỷ lệ giảm 1-2,5%; Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Vina kê khai giảm 1 lần, tỷ lệ giảm 1-3,39%; Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp kê khai giảm 1 lần, tỷ lệ giảm 1-3%.

Nguồn: baohaiquan.vn