Bắt đầu từ ngày 7/1, thuế nhập khẩu xăng dầu được điều chỉnh tăng. Mức tăng cụ thể như sau: Thuế nhập khẩu xăng tăng từ 27% lên 35% (tăng 8%); thuế nhập khẩu dầu hỏa tăng 9%, lên 35%; dầu madut là 35% thay cho mức 24% như trước; dầu diezel tăng từ 23% lên 30%.

Việc tăng thuế được thực hiện theo Thông tư 03/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 6/1 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu (quy định tại nhóm 27.10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi).

Theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng thì Khung thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu 0- 40%; cam kết WTO năm 2015 đối với mặt hàng xăng, dầu là 0-40%. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BTC điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng dầu với các mức thuế suất phù hợp với mức khung thuế suất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phù hợp với cam kết WTO và phù hợp với mức thuế suất tối đa nêu tại công văn số 17728/BTC-CST ngày 4/12/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư này thay thế Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Như vậy, trong vòng hơn một tháng qua, Bộ Tài chính đã tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên gần 20%. Trước đó, vào đầu tháng 12, loại thuế này cũng đã được tăng 9% đối với mặt hàng xăng và dầu diesel, 10% đối với dầu hỏa.

Nguồn: baocongthuong.com.vn