(VINANET) – Dưới đấy là lịch bốc xếp gạo tại cảng Sài Gòn.

Tàu đang bốc xếp (bắt đầu từ 15/2, hiện chưa kết thúc)

Tên tàu (tấn)
 Khối lượng (%)
% tấm
 Địa chỉ tới
Vga Star
 21.000
 25,0
The Philippines
Dennyz
 15.750
5,0,nếp
Africa
My Vuong
 13.000
 25,0
The Philippines
Fs Beach
 13.000
 25,0
The Philippines
Ha Tien
 6.700
 25,0
The Philippines
Vien Dong 5
 6.000
 25,0
The Philippines
Song Ngan
 6.000
 25,0
The Philippines
Tổng
81.450
 
 
Tàu sắp bốc xếp (từ 20/2 đến 1/3)
VTC Sun
22.500
5.0, fragrant
Africa
Lan Ha
 13.000
 25,0
The Philippines
Vinh Phuoc
8.500
 25,0
The Philippines
My An
 7.450
 25,0
The Philippines
Vinh An
 6.000
 25.0
The Philippines
Vinh Hung
 6.000
 25.0
The Philippines
Tổng
63.450 
 
 
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters