(VINANET) - Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil. Sản lượng niên vụ 2013/14 chiếm khoảng 19% sản lượng toàn cầu, theo số liệu của ICO (Tổ chức Cà phê Quốc tế).

Niên vụ này, khu vực trồng cà phê chính ở miền Trung Tây Nguyên đã đón mưa sớm ng