(VINANET) – Ủy ban tư vấn bông quốc tế (ICAC) dự báo tồn trữ bông toàn cầu cuối niên vụ 2013/14 tăng kỷ lục, do nhu cầu dự kiến sẽ đảo chiều giảm và sản lượng bông cũng được dự báo giảm do năng suất cây trồng thấp.

Trong báo cáo hàng tháng của mình ICAC cũng cho biết tồn trữ bông toàn cầu vào cuối tháng 7 trong niên vụ 2013/14 sẽ đạt 19,94 triệu tấn, tăng hơn 2 triệu tấn so với niên vụ trước.

Tiêu thụ bông thế giới dự báo sẽ đạt 24 triệu tấn, so với 24,33 triệu tấn dự báo tháng trước.

Mặc dù vậy, sản lượng bông thế giới một lần nữa sẽ lại vượt cầu trong mùa vụ này. ICAC chốt sản lượng bông thế giới ở 25,75 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo hồi tháng giêng và tăng hơn 4% so với mức 26,84 triệu tấn trong niên vụ trước.

Hòa Phạm
Nguồn: Vinanet/Reuters