(VINANET) - Ngành công nghiệp dược Việt Nam được WTO đánh giá ở mức 2,5-3 trong tổng số 5 cấp độ, tức là mới dần qua mức trung bình.

Trong giai đoạn 2008 – 2012, nhu cầu sử dụng thuốc trong nước liên tục tăng trưởng hàng năm với tốc độ trung bình 18%.

Năm 2013, mạng lưới cung ứng thuốc ở Việt Nam ước có 39.127 quầy bán lẻ thuốc, 7.490 nhà thuốc tư nhân, 7.417 đại lý bán lẻ thuốc, 7.948 quầy thuốc thuộc trạm y tế xã, 464 quầy thuốc thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Giá trị thuốc sản xuất của các doanh nghiệp nội địa chỉ mới chiếm khoảng 46-50% tổng giá trị thuốc sử dụng trong nước, tỷ trọng này suy giảm dần từ năm 2007 và đa phần còn lại là nhập khẩu.

Năm 2013, Việt Nam đã nhập khẩu 308,4 triệu USD nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 18,12% so với năm 2012, phần lớn được nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ.

Trong đó Trung Quốc là nguồn cung chính, chiếm 52,2% thị phần, đạt 160,4 triệu USD, tăng 13,39% so với năm trước. Kế đến là Ấn Độ, 50,8 triệu USD, tăng 2,04%.

Ngoài hai thị trường chính kể trên, Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường khác như: Áo 19,3 triệu USD, tăng 97,41% - đây là thị trường có sự tăng trưởng dương mạnh nhất; Tây Ban Nha 14,2 triệu USD, tăng 27,67%; Đức 8,8 triệu USD, tăng 1,28%....

Nhìn chung, năm 2013, nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường đều tăng trưởng dương, duy nhất chỉ có hai thị trường giảm kim ngạch là Hàn Quốc và Anh với tốc độ giảm lần lượt là 22,47% và 2,19% so với năm 2012.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm năm 2013 – ĐVT: USD

Thị trường
Năm 2013
Năm 2012
Tốc độ tăng trưởng %
Tổng KN
308.451.193
261.136.538
18,12
Trung Quốc
160.404.280
141.466.571
13,39
Ấn Độ
50.806.757
49.789.844
2,04
Áo
19.356.558
9.805.420
97,41
Tây Ban Nha
14.202.821
11.124.428
27,67
Đức
8.893.851
8.781.138
1,28
Italia
6.622.173
3.736.959
77,21
Pháp
6.337.115
4.468.893
41,81
Hàn Quốc
4.316.946
5.567.846
-22,47
Thụy Sỹ
4.272.509
3.767.940
13,39
Anh
3.376.554
3.452.105
-2,19
Nhật Bản
944.269
806.270
17,12

Theo Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, 100% thuốc được cung ứng kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; phấn đấu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm, trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%.

NG.Hương

Nguồn: Vinanet/Báo Công thương, Hải Quan,VOV