Theo Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), tháng 8/2014 là tháng thứ 5 liên tiếp mức tiêu thụ sản phẩm xi măng tăng trưởng ổn định, đạt từ 5-6 triệu tấn/tháng. Mức tiêu tiêu thụ từ 62-64 triệu tấn sản phẩm xi măng trong năm 2014 hoàn toàn khả thi.

Ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 8/2014 là 5,29 triệu tấn bằng 102% so tháng 7/2014 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tiêu thụ ở thị trường nội địa ước đạt 4,19 triệu tấn, bằng mức tiêu thụ so với tháng 7/2014 và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý là con số xuất khẩu sản phẩm xi măng cũng đạt kết quả khá ấn tượng, tháng 8/2014 xuất khẩu sản phẩm xi măng ước đạt 1,10 triệu tấn, bằng 112% so với tháng 7/2014.

Đến hết ngày 31/8/2014, ước sản phẩm xi măng tiêu thụ 8 tháng năm 2014 là 42,53 triệu tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 68,6% kế hoạch năm 2014. Tiêu thụ nội địa 8 tháng 2014 ước đạt 32,85 triệu tấn, bằng 107% so cùng kỳ 8 tháng năm 2013.

Xuất khẩu sản phẩm xi măng 8 tháng năm 2014 ước đạt 9,68 triệu tấn bằng 109% so với 8 tháng năm 2013. Trong đó, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) xuất khẩu tháng 8/2014 ước đạt 0,19 triệu tấn và 8 tháng 2014 ước đạt 2,30 triệu tấn.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, sản xuất và tiêu thụ xi măng nội địa trong những tháng gần đây hồi phục mạnh. Tháng 8 cũng là tháng thứ 5 liên tiếp sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt từ 5-6 triệu tấn/tháng.

Hiện giá bán xi măng cuối nguồn tháng 8 vẫn tương đối ổn định, không có biến động nhiều. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu cho thấy thị trường này vẫn phát đi những tín hiệu khả quan do tác động tích cực của nền kinh tế và thị trường bất động sản.

Các chuyên gia dự báo, với tình hình như hiện nay, mức tiêu tiêu thụ từ 62-64 triệu tấn sản phẩm xi măng trong năm 2014 là hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể vượt mục tiêu đề ra khoảng 3-4 triệu tấn.

Nguồn: Chinhphu.vn