Chủ nhiệm HTX Thanh long ruột đỏ Đức Mỹ (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) cho biết, hiện nay, thanh long ruột đỏ gai xanh bán tại vườn giá 47.000 đồng/kg, cao hơn thanh long ruột đỏ gai đỏ khoảng 5.000 đồng/kg.

Nếu chở đi khoảng 40km thì giá thanh long ruột đỏ gai xanh lên đến 53.000 đồng/kg.

Hiện HTX có 36 hội viên tham gia sản xuất trên 32ha thanh long ruột đỏ, trong đó có 24ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nguồn: Báo điện tử Nông thôn ngày nay