Từ đầu tháng 5 đến nay, ngư dân vùng biển Vĩnh Hải, H.Ninh Hải và ngư dân Cà Ná, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) liên tục trúng đậm tôm hùm giống.

Trung bình một bè lưới giũ bắt được 10 - 20 con, có thời điểm bắt được 40 - 50 con. Với giá dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/con (tùy theo kích cỡ con tôm), mỗi thuyền bè đánh bắt tôm hùm giống thu hoạch trung bình khoảng 3 triệu đồng/ngày.

Nguồn: Thanh niên