(VINANET) - Trong 607.157 tấn lúa mì dự trữ có sẵn, hôm thứ tư Trung Quốc đã bán đấu giá 406.105 tấn (tương đương 66,89%), theo Trung tâm thương mại hạt và dầu quốc gia.

Tỷ giá giao dịch thấp hơn so với tỷ lệ 68,86% tại phiên đấu giá tuần trước khi 599.756 tấn lúa mì dự trữ đã được cung cấp ra thị trường.
Hòa Phạm

Nguồn: Vinanet/Tân Hoa Xã