(VINANET) – Tổng công ty Dự trữ bông Quốc gia Trung Quốc (CNCRC), đã mua lũy kế khoảng 4,36 triệu tấn bông cho dự trữ quốc gia hôm 20/12, theo báo cáo hàng tuần của CNCRC.

CNCRC đã vạch ra một phương án tạm thời để mua bông cho dự trữ quốc gia từ tháng 9 và thị trường bông đến nay đã ổn định.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp dệt may và giữ cho giá bông ổn định thì kho dự trữ đã bắt đầu bán ra một khối lượng bông hôm 28/11. Lượng bông dự trữ nhà nước bán ra hôm 20/12 là 194.000 tấn, trong đó lượng bông nội địa chiếm 149.000 tấn.

(Nguồn: Reuters)