Năm 2014, Hàn Quốc là thị trường XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) lớn thứ 4 của các DN Việt Nam. Tổng giá trị XK mặt hàng này sang Hàn Quốc trong năm qua cũng có mức tăng trưởng khả quan nhất trong top 10 thị trường XK lớn nhất, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Năm 2014, nghêu tươi, sống, ướp lạnh (HS 030771) là mặt hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu NT2MV của Hàn Quốc chiếm từ 35-58% tổng giá trị NK, tiếp đó là mặt hàng sò điệp (HS 030721), vẹm chế biến (HS 160553); nghêu đông lạnh (HS 030779)...

Trung Quốc là thị trường nguồn cung lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2014 và cũng là nguồn cung lớn nhất mặt hàng nghêu sống, tươi, ướp lạnh cho thị trường Hàn Quốc. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ có 2 nguồn cung lớn ASEAN là Việt Nam và Thái Lan có khả năng cạnh tranh cao nhất. Tuy nhiên, dự báo trong năm 2015, nhu cầu NK của Hàn Quốc tăng khá từ 15-30% so với năm 2014. Trong đó, DN XK Trung Quốc tiếp tục tập trung mạnh mẽ tại thị trường này.

Nhập khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Hàn Quốc năm 2014

Thị trường
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Trung Quốc
23.032
25.749
21.158
32.005
171.883
Nhật Bản
2.921
4.715
5.124
5.142
30.662
New Zealand
2.064
2.024
1.942
3.696
15.756
Nga
-
984
676
1.644
4.964
Chile
951
723
330
546
4.554
Canada
411
457
401
458
2.996
Việt Nam
164
197
255
355
1.587
Thái Lan
159
223
130
96
1.120
TG
29.793
35.268
30.113
44.255
234.603
Nguồn: ITC; Nghìn USD