Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc Baosteel và nhà vận tải đường sắt Australia Aurizon Holdings đã đề nghị mua công ty than sắt Aquila với mức giá 1,3 tỉ USD.

Baosteel và Aurizon đề nghị mua 3,40 AUD/cp Aquila, để đạt được 50% cổ phần trong dự án quặng sắt Tây Pibara trị giá 7,4 tỉ AUD. Aquila Resources Ltd. cũng đang phát triển một mỏ than 1,4 tỉ AUD ở Australia, và đã giảm tốc độ triển khai mỏ sắt năm ngoái sau khi giá giảm.

Baosteel đã là nhà cổ đông lớn thứ hai của Aquila, chung với Aurizon chào giá 3.40 AUD/cp để mua 80,2% cổ phần công ty Aquila hiện họ chưa sở hữu, theo thông điệp từ các công ty. Mức giá chào trả chênh lệch 39% cho mức giá đóng cửa sàn cuối cùng của Aquila.

Giá cổ phiếu Aquila đã tăng 1,7% ở mức 2,45 AUD/cp lúc đóng cửa sàn Sydney hôm 2/5, kéo dài đà tăng trong năm lên 6,5%.

“Bởi vì người mua không thể gặp hội đồng quản trị Aquila, chúng tôi đã trân trọng đưa ra đề nghị trực tiếp tới các cổ đông,” theo Zhihao Dai, chủ tịch Baosteel nói trong thông điệp. Đề nghị mua đến đúng lúc đang có bất an về nguồn tài chính và con đường phát triển tới của hệ thống các dự án của Aquila.

Nguồn: Gafin