Bộ Tài chính vừa ra quyết định áp giá trần đối với 25 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đó là sản phẩm sữa Dielac Alpha, IMP Frisolac Gold, NAN Pro, Enfagrow, Abbott, Similac.

Trong đó, mức giá rẻ nhất đối với loại 400gram Dielac Alpha 123 HT là 72.000 đồng. Loại đắt nhất với dòng 900gram là sữa IMP Frisolac Gold 1 có giá 406.000 đồng/hộp, loại 1,7 kg của Similac Gain Plus có giá đắt nhất với mức giá 692.000 đồng; trong khi đó, loại 1,8 kg của Enfa Grown A+3 hương Vanila có giá 563.000 đồng. Như vậy, với mức giá này đã giảm 10-15% so với mức giá hiện nay do doanh nghiệp kê khai.

Đối với những sản phẩm sữa khác đang lưu thông trên thị trường, Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân so sánh về giá của sản phẩm sữa đó với sản phẩm sữa đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Còn đối với những sản phẩm sữa mới, chưa lưu thông trên thị trường, yêu cầu so sánh với giá của sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa cho sản phẩm sữa mới, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

"Với giá bán lẻ, giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn."- Theo thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014; thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện quy định về mức giá tối đa đối với sản phẩm sữa nếu có yếu tố dẫn đến phải thay đổi thì căn cứ vào diễn biến thị trường, cơ sở hình thành giá, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét điều chỉnh.

Dưới đây là 25 mặt hàng sữa bị áp giá trần:

BẢNG GIÁ TỐI ĐA BÁN BUÔN ĐỐI VỚI 25 SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 
Đơn vị tính: đồng/lon (hộp)
 
TT
Tên sản phẩm
ĐVT

Giá bán buôn tối đa
đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

 
 
1

 SP Dielac Alpha 123 HT         900g      

Lon (hộp)
167.000
 
2

 SP Dielac Alpha Step 2 HT     900g   

Lon (hộp)
188.000
 
3

 SP Dielac Alpha 123 HG        400g      

Lon (hộp)
72.000
 
4

 SP Dielac Pedia 1+ HT          900g       

Lon (hộp)
278.000
 
5
 SP Dielac Alpha Step 1 HT    900g   
Lon (hộp)
180.000
 
6
IMP FRISOLAC GOLD 1      400g
Lon (hộp)
196.000
 
7
IMP FRISOLAC GOLD 1      900g
Lon (hộp)
406.000
 
8
IMP FRISOLAC GOLD 2      900g
Lon (hộp)
400.000
 
9

IMP FRISO GOLD 3             900g

Lon (hộp)
365.000
 
10

IMP FRISO GOLD 3            1.500g

Lon (hộp)
550.000
 
11

NAN Pro 3 LEB047 Tin         900g VN

Lon (hộp)
334.000
 
12

NAN 2 BL InfMPwdr LEB011A-2     800g VN

Lon (hộp)
328.000
 
13

NAN 1 BL NWB019-4-S        800g VN

Lon (hộp)
323.000
 
14
LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB105   900gVN
Lon (hộp)
226.000
 
15

NAN 2 BLInfMPwdr LEB011A-2    400g N5 VN

Lon (hộp)
183.000
 
16
Enfagrow A+ 3 vanilla    1.800g
Lon (hộp)
563.000
 
17
Enfagrow A+ 3 vanilla       900g
Lon (hộp)
309.000
 
18

Enfamil A+ 2                     900g

Lon (hộp)
363.000
 
19

Enfamil A+ 1                     900g

Lon (hộp)
381.000
 
20

Enfamil A+ 1                     400g

Lon (hộp)
187.000
 
21

Abbott Grow 3                  900g

Lon (hộp)
258.000
 
22
Grow G-Power vanilla       900g
Lon (hộp)
360.000
 
23

Similac GainPlus IQ         900g ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)
405.000
 
24

Similac GainPlus IQ        1,7kg ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)
692.000
 
25
Grow G-Power vanilla      1,7kg
Lon (hộp)
610.000
 

Nguồn: Báo Công Thương điện tử