Sau đây là dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2013/14 trong tháng 2/2014.

Đvt: triệu tấn
 
 
2013/14
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
89,16
116,67
38,45
109,48
38,47
96,47
Mỹ
3,9
13,19
0,01
3,6
10,5
3
Các nước còn lại
85,26
103,48
38,44
105,88
27,97
93,47
Nước XK chủ yếu
24,81
54,64
1,7
31,94
23,57
25,97
Trung Á
2,69
6,83
0,01
2,41
4,6
2,5
Khu vực đồng France châu Phi 
1,23
4,13
3/
0,19
3,85
1,32
Bán cầu nam 
9,49
13,64
0,19
5,29
7,27
11,11
Australia
2,29
4,1
3/
0,04
3,9
2,67
Brazil
5,8
7,4
0,08
4,2
2,4
6,83
Ấn Độ
11,07
29
1,1
23
7,5
10,67
Nước NK chủ yếu
58,73
46,3
33,71
70,25
2,53
65,78
Mexico
0,7
0,79
1,1
1,85
0,1
0,62
Trung Quốc
50,36
32
11
36
0,05
57,31
EU-27
0,58
1,6
0,9
0,91
1,49
0,63
Thổ Nhĩ Kỳ
1,32
2,25
4,1
6,2
0,15
1,32
Pakistan
2,86
9,5
2,5
11,5
0,5
2,84
Indonesia
0,5
0,03
2,7
2,65
0,01
0,53
Thái Lan
0,27
3/
1,65
1,6
0,01
0,29
Bangladesh
0,92
0,12
3,7
3,8
0
0,93
Việt Nam
0,49
0,02
2,8
2,7
0
0,61
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA