(VINANET) - Sau đây là dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong tháng 5/2014.

Đvt: triệu tấn

 
 
2014/15
Dự trữ đầu kỳ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
Sản lượng
Nhập khẩu
Nội địa
Xuất khẩu
Thế giới
97,91
115,46
36,29
111,83
36,29
101,66
Mỹ
2,8
14,5
0,01
3,7
9,7
3,9
Các nước còn lại
95,11
100,96
36,28
108,13
26,59
97,76
Nước XK chủ yếu
25,12
53,35
1,6
32,17
22,04
26,18
Trung Á
2,59
6,64
3/
2,4
4,42
2,4
Khu vực đồng France châu Phi 
1,14
4,13
3/
0,13
4,01
1,13
Bán cầu nam 
10,62
13,42
0,15
5,3
7,61
11,61
Australia
2,05
3,1
3/
0,04
3,2
2,12
Brazil
7,03
8,3
0,05
4,2
3,5
7,83
Ấn Độ
10,42
28,5
1
23,5
5,7
10,72
Nước NK chủ yếu
68,24
44,82
31,78
72,23
2,65
69,79
Mexico
0,57
1,05
1
1,8
0,2
0,6
Trung Quốc
59,56
29,5
8,5
37
0,05
60,51
EU-27
0,55
1,71
0,88
0,96
1,56
0,56
Thổ Nhĩ Kỳ
1,39
2,9
3,8
6,4
0,2
1,49
Pakistan
2,94
9,5
3
11,8
0,4
3,21
Indonesia
0,47
0,03
2,8
2,7
0,01
0,54
Thái Lan
0,29
3/
1,68
1,65
0,01
0,29
Bangladesh
1,02
0,12
4,3
4,3
0
1,13
Việt Nam
0,71
0,02
2,7
2,7
0
0,72
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/USDA