(VINANET) – Sau đây là những điểm nổi bật từ một báo cáo phát hành của một tùy viên bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Post điều chỉnh lại dự báo sản lượng cà phê cho năm Marketing 2014/15 là 29,3 triệu bao loại 60 kg, hay 1,76 triệu tấn hạt cà phê xô, giảm nhẹ so với niên vụ trước đó do năng suất thấp và sản lượng giảm tại một số khu vực trồng arabica. Post dự báo xuất khẩu cà phê tổng thể niên năm Marketing 2014/15 là 26,6 triệu bao.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters