(VINANET) – Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo thế giới sẽ tăng lên kỷ lục 474,8 triệu tấn (quy xay) trong năm marketing 2013/14 (tháng 6 – tháng 5), tăng khoảng 1% so với 470 triệu tấn năm 2012/13, chủ yếu bởi sản lượng tăng cao kỷ lục ở Đông Á và châu Phi cận Sahara.

USDA ước tính diện tích trồng lúa toàn cầu năm 2013-14 sẽ tăng 2,4 triệu ha lên 160,6 triệu ha, so với 158,2 triệu ha năm 2012-13, bởi một số nước châu Á và Nigeria tăng cường hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, năng suất gạo toàn cầu dự báo sẽ giảm xuống khoảng 4,41 tấn/ha, giảm 1% so với 4,45 tấn năm 2012/13 do thời tiết bất lợi ở Trung Quốc và Ấn Độ.

USDA nâng dự báo về sản lượng gạo Trung Quốc năm 2013-14 lên 142,3 triệu tấn, bởi diện tích và năng suất tăng. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn khoảng 700.000 tấn hay 1% so với 143 triệu tấn năm 2012-13.

USDA cũng nâng dự báo về sản lượng của Ấn Độ năm 2013-14 lên 105 triệu tấn, nhờ năng suất vụ kharif (tháng 7-tháng 12) tăng.

USDA đồng thời điều chỉnh tăng sản lượng của Argentina lên 1,01 triệu tấn, của Myanmar lên 12 triệu tấn và Peru lên 2,16 triệu tấn.

USDA hạ dự báo về sản lượng của Indonesia, Srilanka và Australia do năng suất thấp hơn dự kiến.

Sản lượng của Indonesia năm 2013-14 dự báo đạt 37,34 trieuj tấn, giảm 2% so với vụ trước; của Srilanka giảm khoảng 3% xuống 2,75 triệu tấn, và của Australia giảm khoảng 22% xuống 653.000 tấn so với 840.000 tấn năm 2012-13.

USDA dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu năm marketing 2013-14 sẽ đạt 474,1 triệu tấn, tăng 1% so với 469,3 triệu tấn năm trước, nhờ tiêu thụ tăng ở Bangladesh, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Mỹ và Việt Nam.

Dự trữ gạo toàn cầu cuối niên vụ 2013-14 dự báo sẽ ở mức 111,7 triệu tấn, tăng 0,7 triệu tấn so với vụ trước.

Theo USDA, dự trữ gạo Thái Lan sẽ lên mức kỷ lục 14,7 triệu tấn vụ 2013-14.

Tỷ lệ dự trữ - sử dụng gạo toàn cầu năm marketing 2013-14 sẽ ở mức 23,6%, giảm nhẹ so với năm ngoái.

T.Hải

Nguồn: Vinanet/Oryza