Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo cả nước 3 tuần đầu tháng 5/2014 đạt 300.000 tấn, đưa xuất khẩu từ đầu năm lên trên 2 triệu tấn.

Cụ thể, kết quả giao hàng từ ngày 1-22/05 đạt 309.974 tấn, trị giá FOB đạt 133,666 triệu USD, trị giá CIF đạt 138,664 triệu USD.

Xuất khẩu gạo


Tổng khối lượng xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 22/5 đạt 2,061 triệu tấn, trị giá FOB đạt 899,173 triệu USD, trị giá CIF đạt 950,762 triệu USD.

Trong đợt giao hàng kể từ đầu tháng 5, xuất khẩu sang Châu Á đạt khối lượng lớn nhất với hơn 177 nghìn tấn, chiếm 57,3% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tiếp đến là Châu Mỹ với hơn 65 nghìn tấn, chiếm 21%, và Châu Phi đứng thứ ba với hơn 58 nghìn tấn, chiếm 18,7%.

XK
 

Tổng khối lượng xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 22/5 đạt 2,061 triệu tấn, trị giá FOB đạt 899,173 triệu USD, trị giá CIF đạt 950,762 triệu USD.

Trong đợt giao hàng kể từ đầu tháng 5, xuất khẩu sang Châu Á đạt khối lượng lớn nhất với hơn 177 nghìn tấn, chiếm 57,3% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tiếp đến là Châu Mỹ với hơn 65 nghìn tấn, chiếm 21%, và Châu Phi đứng thứ ba với hơn 58 nghìn tấn, chiếm 18,7%.

Nguồn: ndh.vn