Theo Tổng cục Hải quan, năm 2013, Việt Nam có buôn bán, trao đổi hàng hóa với gần 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số thị trường đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD của xuất khẩu (XK) tăng từ 25 thị trường năm 2012 lên 27 thị trường năm 2013 và nhập khẩu (NK) tăng từ 13 lên 17 thị trường.

Trong số gần 240 bạn hàng của Việt Nam, có 3 thị trường hàng XK Việt Nam có kim ngạch trên 10 tỉ USD (chiếm 38% tổng kim ngạch XK cả nước) là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và 3 thị trường NK trên 10 tỉ USD (chiếm 52% trong tổng kim ngạch NK cả nước) là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Năm 2013, có tới 16 thị trường Việt Nam xuất siêu trên 1 tỉ USD, trong khi số thị trường nhập siêu chỉ là 6 thị trường.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường mà Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn nhất với mức xuất siêu 18,64 tỉ USD. Thị trường các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đạt được thặng dư thương mại lớn thứ 2 với 3,81 tỉ USD (thị trường này là đầu mối XK điện thoại các loại và linh kiện tăng cao tới 1,92 tỉ USD so với năm 2012), tiếp theo là Anh (3,13 tỉ USD), Hồng Kông (Trung Quốc- 3,06 tỉ USD), Campuchia (2,42 tỉ USD), Hà Lan (2,26 tỉ USD)...

Đối với hoạt động NK, có 6 thị trường mà Việt Nam nhập siêu từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó có tới 5 thị trường thuộc châu Á. Việt Nam thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc (năm 2013 mức nhập siêu từ thị trường này là 23,69 tỉ USD), tiếp theo là Hàn Quốc (14,07 tỉ USD), lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc-  7,21 tỉ USD), Thái Lan (3,45 tỉ USD), Singapore (3,09 tỉ USD)…

Nguồn: Hải quan