Đó là nội dung chủ đạo được đặt ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò và tác động của truyền thông trong tiến trình ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức sáng nay (26/9) tại Hà Nội.

CôngThương - Trong bối cảnh vẫn tồn tại những luồng ý kiến trái nhau về ứng dụng và sản xuất cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam, Hội thảo được đánh giá là một diễn đàn mở để đại diện các cơ quan quản lý; các chuyên gia; các nhà khoa học; các nhà báo... trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến tiến trình ứng dụng công nghệ sinh học nói chung và cây trồng biến đổi gen nói riêng trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam xác định việc phát triển và ứng dụng cây trồng biến đổi gen là nhiệm vụ quan trọng của chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp quốc gia. Theo chủ trương của Chính phủ về “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”, Việt Nam hướng tới năm 2015 sẽ đưa một số giống cây trồng biến đổi gen vào sản xuất và đến năm 2020 sẽ nâng diện tích trồng các giống cây BĐG lên đến 30-50%.

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã cấp giấy chứng nhận Chứng nhận an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen và Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho một số giống cây biến đổi gen đầu tiên. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, hiện thực hóa chủ trương đưa cây trồng biến đổi gen vào canh tác trong năm 2015.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn