Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký ban hành văn bản số 1387/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng năm 2015, nhằm đảm bảo công tác giống cây trồng phục vụ sản xuất cho các địa phương.

Tổng cộng lượng hạt giống xuất cấp là 1.667 tấn, trong đó có 1.400 tấn hạt giống lúa và 267 tấn hạt giống ngô.

Theo văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị dự trữ xuất không thu tiền hạt giống lúa và ngô dự trữ quốc gia.

Cụ thể, Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương xuất 790 tấn hạt giống lúa và 190 tấn hạt giống ngô; Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam xuất 280 tấn hạt giống lúa và 42 tấn hạt giống ngô; Công ty cổ phần giống cây trồng-vật nuôi Thừa Thiên Huế xuất 330 tấn hạt giống lúa và 35 tấn hạt giống ngô.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Trồng trọt căn cứ vào yêu cầu về chủng loại hạt giống lúa, ngô để chuyển cho các đơn vị dự trữ xuất, cấp cho các tỉnh bao gồm: tỉnh Lạng Sơn (200 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô); Quảng Trị (100 tấn hạt giống lúa và 70 tấn hạt giống ngô); Phú Yên (600 tấn hạt giống lúa và 55 tấn hạt giống ngô); Khánh Hòa (300 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô); Ninh Thuận (200 tấn hạt giống lúa và 30 tấn hạt giống ngô).

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Công ty giống rau quả Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 13,7 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia để hỗ trơ cho tỉnh Lạng Sơn 3 tấn, Quảng Trị 8 tấn, Phú Yên 1,5 tấn và Khánh Hòa 1,2 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng số hạt giống cây trồng đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ./.

Nguồn: vietnamplus.vn