9. Helsinki, Phần Lan
Helsinki là một trong hai thành phố châu Âu duy nhất lọt vào top 9 của xếp hạng. Thành phố này đạt điểm tối đa ở các tiêu chí như sự ổn định, chăm sóc y tế, đồng thời được đánh giá cao về văn hóa, môi trường, cơ sở hạ tầng và giáo dục.

<b>8. Aucland, New Zealand</b></p><p>Auckland đạt điểm tối đa về giáo dục, nhưng chỉ đạt 92,9 điểm về cơ sở hạ tầng, thấp hơn so với nhiều thành phố khác trong top 9.

8. Aucland, New Zealand
Auckland đạt điểm tối đa về giáo dục, nhưng chỉ đạt 92,9 điểm về cơ sở hạ tầng, thấp hơn so với nhiều thành phố khác trong top 9.

<b>7. Perth, Australia</b></p><p></p><p>Perth là một trong ba thành phố Australia có tên trong top 9 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Perth đạt điểm tối đa 100 ở các tiêu chí chăm sóc y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

7. Perth, Australia
Perth là một trong ba thành phố Australia có tên trong top 9 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Perth đạt điểm tối đa 100 ở các tiêu chí chăm sóc y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

<b>5 (đồng hạng). Adelaide, Australia</b></p><p></p><p>Adelaide xuất hiện trong top 9 của xếp hạng năm nay nhờ đạt điểm cao ở nhiều tiêu chí, và cũng nhờ Sydney bị trượt khỏi xếp hạng. Sydney không có tên trong top 9 do “nguy cơ khủng bố bị cho là tăng lên ở thành phố này”.</p><p>

5 (đồng hạng). Adelaide, Australia
Adelaide xuất hiện trong top 9 của xếp hạng năm nay nhờ đạt điểm cao ở nhiều tiêu chí, và cũng nhờ Sydney bị trượt khỏi xếp hạng. Sydney không có tên trong top 9 do “nguy cơ khủng bố bị cho là tăng lên ở thành phố này”.

<b>5 (đồng hạng). Calgary, Canada</b></p><p></p><p>Đây là một trong 3 thành phố của Canada lọt vào top 9 này. Calgary đạt điểm 100 đối với các tiêu chí ổn định, chăm sóc y tế và giáo dục.

5 (đồng hạng). Calgary, Canada
Đây là một trong 3 thành phố của Canada lọt vào top 9 này. Calgary đạt điểm 100 đối với các tiêu chí ổn định, chăm sóc y tế và giáo dục.

<b>4. Toronto, Canada</b></p><p></p><p>Thành phố đông dân nhất ở Canada đạt tổng điểm 97,2 nhưng không được xếp hạng cao hơn do nhận được đánh giá hạn chế về cơ sở hạ tầng.

4. Toronto, Canada
Thành phố đông dân nhất ở Canada đạt tổng điểm 97,2 nhưng không được xếp hạng cao hơn do nhận được đánh giá hạn chế về cơ sở hạ tầng.

<b>3. Vancouver, Canada</b></p><p></p><p>Vancouver được điểm 100 về văn hóa và môi trường, chăm sóc y tế, giáo dục. Điểm số về sự ổn định của thành phố này cũng gần mức tuyệt đối.

3. Vancouver, Canada
Vancouver được điểm 100 về văn hóa và môi trường, chăm sóc y tế, giáo dục. Điểm số về sự ổn định của thành phố này cũng gần mức tuyệt đối.

<b>2. Vienna, Áo</b></p><p></p><p>Vienna là một trong hai thành phố châu Âu duy nhất đứng trong top 9 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Tổng điểm của Vienna là 97,4.2. Vienna, Áo

Vienna là một trong hai thành phố châu Âu duy nhất đứng trong top 9 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Tổng điểm của Vienna là 97,4.

<b>1. Melbourne, Australia</b></p><p></p><p>Việc Melbourne xếp thứ nhất của xếp hạng này khẳng định đánh giá của EIU rằng “những thành phố đạt điểm cao nhất thường là những thành phố có quy mô trung bình ở các nước giàu hơn, với mật độ dân số tương đối thấp. Những yếu tố này cho phép phát triển nhiều hoạt động giải trí mà không dẫn tới tỷ lệ tội phạm cao hay cơ sở hạ tầng bị quá tải”.1. Melbourne, Australia

Việc Melbourne xếp thứ nhất của xếp hạng này khẳng định đánh giá của EIU rằng “những thành phố đạt điểm cao nhất thường là những thành phố có quy mô trung bình ở các nước giàu hơn, với mật độ dân số tương đối thấp. Những yếu tố này cho phép phát triển nhiều hoạt động giải trí mà không dẫn tới tỷ lệ tội phạm cao hay cơ sở hạ tầng bị quá tải”.

 

Nguồn: vneconomy.vn