Tại Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Quốc phòng sẽ có 10 Thứ trưởng. 6 Thứ trưởng được bổ nhiệm trước đó đều mang hàm Thượng tướng.

Đó là Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng(sinh năm 1954); Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (sinh năm 1957); Thượng tướng Trương Quang Khánh (sinh năm 1953); Thượng tướng Lê Hữu Đức (sinh năm 1955); Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (sinh năm 1953); Thượng tướng Nguyễn Văn hiến (sinh năm 1954).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Phùng Quang Thành, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Thục Anh