Cục quản lý thực phẩm dược phẩm, Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan dự kiến áp dụng biện pháp kiểm nghiệm kiểm tra đối với sản phẩm trứng, chế phẩm sữa, gelatin và các sản phẩm chế biến từ gelantin nhập khẩu vào Đài Loan, thực thi từ ngày 01/3/2019.

Quý doanh nghiệp có thể tìm kiếm các thông tin liên quan qua trang web của Cục Quản lý dược phẩm – Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan (www.fda.gov.tw/TC/index.aspx).

Số hiệu văn bản thông báo online về biện pháp nêu trên theo Hiệp định WTO/SPS là G/SPS/N/TPKM/474, quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu các nội dung liên quan qua hệ thống WTO Sanitary and Phytosanitary Information Managenment System.

Nội dung cụ thể của bản dự thảo biện pháp thông báo , xem tại file đính kèm. 

Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Moit.gov.vn