Tuy nhiên, nhu cầu chè chất lượng tăng mạnh đã hạn chế đà suy giảm, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.
Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 234,43 taka (tương đương 2,8 USD)/kg, so với 236,72 taka/kg trong phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh, đã hạn chế đà suy giảm giá, trong khi đó nguồn cung thấp hơn so với tuần trước đó, một quan chức cấp cao tại National Brokers cho biết.
Có khoảng 8,7% trong số 2,36 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 14,8% trong số 2,55 triệu kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, vụ thu hoạch đáp ứng tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Nước Nam Á là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới trong những năm 1990, nhưng đã trở thành nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ nội địa tăng mạnh.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
230-235 
Medium Brokens
233-238
Small Brokens
234-239
Plain Brokens
160-185
FANNINGS

      
Best Fannings
242-246
Good Fannings
237-240
Medium Fannings 
230-235
Plain Fannings 
160-185
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

202-288

Dust
193-291
Churamoni Dust
190-261

1 USD = 80,78 taka

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet