Giá chuối chất lượng cao ở Quảng Tây đạt tới 7 CNY/0,5 kg lần đầu tiên trong 3 năm trong khi giá chuối ở Vân Nam đạt 6 CNY/0,5 kg. Tuy nhiên việc tăng giá chỉ là ảo và giá chuối trong nước sẽ nhanh chóng được điều chỉnh khi các lái thương trở lại nhập khẩu chuối.
Người dân nói rằng nguồn cung cấp chuối chính vẫn đến từ Quảng Tây trong tháng này, mặc dù nguồn cung từ Vân Nam, Lào và Myanmar tăng. Do đó, biến động giá không lớn, và giá vẫn cao. Tuy nhiên, vào cuối tháng này, khi khối lượng cung lớn hơn đến từ Lào, Myanmar, và Quảng Tây duy trì lượng cung, thì giá tổng thể có thể sẽ giảm do nguồn cung tổng thể trở nên dồi dào.
Nguồn: VITIC/freshplaza