Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) đã nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu năm 2017/18 thêm 6 triệu tấn, lên 1,04 tỉ tấn, do sản lượng ngô Mỹ điều chỉnh tăng.
Bộ nông nghiệp Mỹ nâng dự báo sản lượng ngô Mỹ trong đầu tháng này, do sản lượng vụ thu hoạch tăng lên mức cao kỷ lục.
Tuy nhiên, dự trữ ngô toàn cầu giảm, với dự báo tiêu thụ tăng 2 triệu tấn, lên mức cao kỷ lục 1,069 tỉ tấn.
IGC cho biết, “Nhu cầu lương thực được dự kiến sẽ tiếp tục tăng đối với lúa mì, trong khi tăng trưởng thức ăn và sử dụng trong công nghiệp sẽ đẩy việc sử dụng ngô lên mức cao mới”.
Cơ quan liên chính phủ tăng nhẹ dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu năm 2017/18 thêm 1 triệu tấn, lên 749 triệu tấn và dự trữ ở mức 742 triệu tấn.
“Trong khi dự trữ lúa mì được dự kiến sẽ tăng lên mức cao mới, điều này chủ yếu do sự tích lũy tại Trung Quốc, với mức dự trữ gối vụ tại các nước xuất khẩu lớn suy giảm”, IGC cho biết.
Tổng sản lượng ngũ cốc đạt 2,079 tỉ tấn, mức cao lịch sử thứ 2, chỉ sau mức 2,134 tỉ tấn vụ trước. Tiêu thụ tăng lên 2,107 tỉ tấn.
“Tiêu thụ ngũ cốc dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh nguồn cung ở mức thấp hơn và nhu cầu tăng mạnh, dự trữ dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên trong 5 niên vụ”, IGC cho biết.
Sản lượng đậu tương toàn cầu năm 2017/18 đạt 348 triệu tấn, không thay đổi so với tháng trước đó nhưng vẫn dưới mức 350 triệu tấn niên vụ trước, do sản lượng vụ thu hoạch tại nước sản xuất hàng đầu - Nam Mỹ - suy giảm.
Tiêu thụ đậu tương đạt 352 triệu tấn, khiến dự trữ suy giảm.
“Trong khi dự trữ đậu tương của Trung Quốc có thể tăng, dự trữ của các nhà xuất khẩu chủ yếu giảm gần 20%”, IGC cho biết.
Nguồn: VITIC/Reuters