Doanh nghiệp này dự kiến, diện tích trồng ngô Mỹ năm 2018 sẽ đạt 91,880 triệu acre, tăng so với ước tính 90,660 triệu acre năm 2017.
Informa dự báo, sản lượng ngô Mỹ năm 2018 sẽ đạt 14,549 tỉ bushel, dựa trên năng suất cơ sở 172,2 bushel/acre (bpa).
Informa dự kiến, diện tích trồng đậu tương Mỹ giảm xuống còn 89,057 triệu acre năm 2018, giảm so với 90,342 triệu năm 2017. Doanh nghiệp dự báo, sản lượng đậu tương năm 2018 sẽ đạt 4,327 tỉ bushel, dựa trên năng suất đạt 49 bpa.
Diện tích trồng lúa mì Mỹ năm 2018 sẽ tăng lên 45,875 triệu acre, so với 45,105 triệu acre năm ngoái.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính diện tích trồng ngô Mỹ năm 2017 đạt 90,886 triệu acre, đậu tương đạt 89,513 triệu acre và lúa mì đạt 45,657 triệu acre. Chính phủ có thể điều chỉnh con số này trong báo cáo cung cầu tháng tới vào ngày 12/10.
Informa ước tính sản lượng ngô Mỹ năm 2017 sẽ đạt 14,115 tỉ bushel, với năng suất đạt 169,7 bpa. Đầu tháng này, doanh nghiệp này cho biết, năng suất ngô năm 2017 đạt 169,2 bpa.
Informa cho biết, sản lượng đậu tương Mỹ năm 2017 sẽ đạt 4,47 tỉ bushel, với năng suất đạt 49,9 bushel/acre, tăng so với 49,4 bpa ước tính ngày 1/9.
Doanh nghiệp này ước tính, sản lượng lúa mì Mỹ năm 2017 sẽ đạt 1,66 tỉ bushel, bao gồm lúa mì đỏ, cứng vụ xuân đạt 301 triệu bushel.
Con số này so với ước tính sản lượng lúa mì năm 2017 sẽ đạt 1,739 tỉ bushel của USDA, bao gồm lúa mì đỏ, cứng vụ xuân đạt 364 triệu bushel.
Nguồn: VITIC/Reuters