Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte đã đề xuất tăng lượng nhập khẩu tối thiểu (MAV) các sản phẩm thịt lợn năm 2021 lên 350.000 tấn, từ mức hiện tại là 54.210 tấn để giải quyết tình trạng giá thực phẩm ở mức cao và nhằm tăng nguồn cung thịt lợn trong nước.
Đề xuất tăng nhập khẩu thịt lợn của Tổng thống sẽ được chuyển đến Quốc hội để xem xét. Việc tăng lượng nhập khẩu tối thiểu sẽ có hiệu lực khi các nhà lập pháp đồng tình với đề xuất của ông Duterte.
Vào ngày 1/2/2021, Tổng thống Duterte đã ký quyết định số 124, áp dụng mức giá trần là 170 PHP/kg đối với thịt lợn mảnh và giá 300 PHP/kg đối với thịt lợn ba chỉ, áp dụng đến ngày 8/4/2021.

Nguồn: VITIC/pig333