Tại thị trường An Giang, giá lúa gạo ổn định: giá lúa IR 50404 6.400- 6.600 đồng/kg; lúa OM 9577 6.600-6.800 đồng/kg; lúa OM 9582 lên 6.600-6.800 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 6.800-7.100 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg lên 6.600-6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 6.600-6.800 đồng/kg.
Các loại gạo ổn định: gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 14.500 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.500 đồng/kg; gạo Nàng hoa 16.500 đồng/kg. Gạo Nhật 23.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 1/12/2020

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước


Lúa gạo

 

 

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.500- 5.600

 

-

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

6.000 - 6.100

 

-

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

 

 

-

 

- Lúa Jasmine

kg

6.700 - 6.800

Lúa tươi

-

 

- Lúa IR 50404

kg

6.400 - 6.600

-

 

- Lúa OM 9577

kg

6.600 - 6.800

-

 

- Lúa OM 9582

kg

6.600 - 6.800

-

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.800 - 7.100

-

 

- Lúa OM 5451

kg

6.600 - 6.800

-

 

- Lúa OM 4900

kg

 

-

 

- Lúa OM 6976

kg

6.600 - 6.800

-

 

- Lúa Nhật

kg

7.700 - 7.900

-

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

12.000

Lúa khô

-

 

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

7.000 –-7.500

-

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

-

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

-

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

-

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

-

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

-

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

14.000 - 15.000

-

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

-

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

13.000

-

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

14.500

-

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

-

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.500

-

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

17.500

-

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

-

 

- Tấm thơm

kg

 

14.000

-

 

- Tấm lài

kg

 

11.000

-

 

- Gạo Nhật

kg

 

23.000

-

 

- Cám

kg

 

5.500 - 6.000

-

 

 

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, giá gạo ở mức cao trong thời gian gần đây là do chất lượng gạo của Việt Nam đạt tiêu chuẩn. Các mô hình sản xuất GAP đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đặt ra của các đối tác ngoài nước. Bên cạnh đó, xây dựng thương hiệu đã được các doanh nghiệp chú trọng, đầu tư và sự kết nối, hợp tác chặt với các đối tác đã thể hiện qua các đơn hàng xuất khẩu với giá cao.

Nguồn: VITIC