Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, hiện nay, các doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các giấy HC hiện có cho đến khi các chi tiết của giấy HC mới được phê duyệt.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang yêu cầu các công ty liệt kê toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản của doanh nghiệp mình. Điều này có nghĩa là nhiều công ty sẽ phải đăng ký trước khi Chứng thư mới được cấp.
Những doanh nghiệp đã có tên trong danh sách cũng sẽ phải đăng ký lại nếu muốn tiếp tục kinh doanh với Trung Quốc và thời hạn cho việc đăng ký đến ngày 8/1/2021. Ngoài ra, khối lượng sản xuất và các chi tiết XK thủy sản khác gửi sang Trung Quốc trong 12 tháng trước phải được công bố.
Các quy định mới đối với HC yêu cầu toàn bộ chuỗi sản xuất phải được nêu trong HC bao gồm tên trang trại, tàu khai thác, kho lạnh, địa điểm chế biến và kho chứa.
Bao bì và phương pháp vận chuyển (xe tải, máy bay, tàu thủy…) phải được khử trùng kỹ lưỡng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Bao bì cũng phải có khả năng chịu được các biện pháp xử lý khử trùng.
Ngoài ra, còn có các quy định khác về cá được nuôi hoặc cập cảng tại một quốc gia và sau đó được xuất khẩu trên tàu từ quốc gia khác.

Nguồn: haiquanonline.com.vn