Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam   

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.510

Trừ lùi: +200

Đắk Lăk

33.300

+200

Lâm Đồng

32.200

+200

Gia Lai

33.000

+200

Đắk Nông

33.000

+200

Hồ tiêu

43.500

0

Tỷ giá USD/VND

23.130

0

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

 Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê trong nước hồi phục theo đà đi lên của thị trường cà phê thế giới. Giá thấp nhất ở 32.200 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 33.300 đồng/kg tại Đắk Lăk.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn ICE tăng 1,05 US cent tương đương 1,1% lên 96,6 US cent/lb, rời khỏi mức thấp nhất 5 tháng (93,4 US cent/lb) trong ngày 20/8/2019. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn ICE tăng 6 USD tương đương 0,46% lên 1.310 USD/tấn.
Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê tháng 8 đạt 130.000 tấn (khoảng 2,17 triệu bao, bao 60 kg), giảm 15,1 % so với cúng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên đạt tổng cộng 1,19 triệu tấn (khoảng 19,83 triệu bao), giảm 10,3% so với xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018.
Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất của Brasil và cả thế giới, cho biết mục tiêu của các thành viên năm nay sẽ thu hoạch 7,6 triệu bao cà phê Arabica, cho dù là năm cây cho sản lượng thấp theo chu kỳ “hai năm một”.
Trong khi, sản lượng của Indonesia giảm 5,6% xuống còn 10,2 triệu bao trong vụ mùa năm 2019. Xuất khẩu trong niên vụ 2018 - 2019 giảm 33,7% xuống 5,15 triệu bao. Ngoài sự sụt giảm sản lượng, tiêu thụ của Indonesia tăng đều đặn qua các năm làm giảm lượng cà phê sẵn có cho xuất khẩu. Khoảng 75% lượng cà phê xanh xuất khẩu của Indonesia là cà phê robusta, đạt 2,06 triệu bao trong 9 tháng đầu năm so với 2,44 triệu bao của năm ngoái.
Tỉ lệ cà phê hòa tan trong tổng lượng xuất khẩu tăng từ 5,9% trong năm 2010 - 2011 lên 20,7% trong năm 2018 - 2019. Tổng khối lượng xuất khẩu cà phê hòa tan của Indonesia trong 9 tháng đầu năm lên tới 749.372 bao.