Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM giảm 2,5 JPY tương đương 1,4% xuống 183,2 JPY (1,69 USD)/kg, giảm từ mức cao nhất 7 tháng đạt được trong phiên trước đó.
Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc đàm phán tại Bắc Kinh, trong bối cảnh dấu hiện tiến triển về các vấn đề bao gồm mua hàng nông sản và năng lượng của Mỹ và tăng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn TOCOM giảm 1,7% xuống 154,4 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,6% xuống 11.695 CNY (1.717 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 108,13 JPY so với khoảng 108,84 JPY trong ngày thứ tư (9/1/2019).
Giá dầu tăng khoảng 5% trong ngày thứ tư (9/1/2019) lên mức cao nhất trong gần 1 tháng, khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc gia tăng kỳ vọng căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ suy giảm, trong khi OPEC dẫn đầu cắt giảm sản lượng cũng hỗ trợ giá.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7% trong ngày thứ năm (10/1/2019).
Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 trên sàn SICOM giảm 0,9% xuống 137,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 9/1/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Feb

1,56

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Feb

1,41

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Feb

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Feb

1,44

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Feb

43,45

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Feb

1.130

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Feb

1.030

Singapore

 

19-Feb

159,1

 

RSS3

 

19-Apr

164,6

 

 

 

19-May

167

 

 

 

19-Jun

168,4

 

 

US cent/kg

19-Jul

167,6

 

 

 

19-Feb

137,1

 

 

 

19-Mar

138,2

 

TSR20

 

19-Apr

139,4

 

 

 

19-May

140,4

 

 

 

19-Jun

141,1

 

 

 

19-Jul

142,2

Nguồn: VITIC/Reuters