Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka tăng 0,5 JPY tương đương 0,3% lên 183,7 JPY/kg.
Sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc – nước sử dụng cao su lớn nhất thế giới – tăng mạnh nhất trong 8 tháng trong tháng 8/2020, trong khi doanh số bán lẻ tăng lần đầu tiên trong năm nay, cho thấy nền kinh tế của nước này hồi phục từ khủng hoảng sức khỏe Covid-19.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên 12.430 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,91

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,34

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

52,64

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.320

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.220

Singapore

 

 

20- Oct

131,5

 

RSS3

 

20-Nov

132,6

 

 

 

20-Dec

133,9

 

 

 

21-Jan

135

 

 

US cent/kg

20- Oct

191,2

 

TSR20

 

20-Nov

182,1

 

 

 

20-Dec

173

 

 

 

21-Jan

170,9

Nguồn: VITIC/Reuters