Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka tăng 1,4 JPY tương đương 0,8% lên 186 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 0,3% lên 12.435 CNY/tấn.
Bridgestone Corp 5108.T Nhật Bản cho biết, sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán để đóng cửa nhà máy sản xuất lốp xe tại Pháp, do nhu cầu thấp và cạnh tranh gay gắt.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 16/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,93

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

 

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

52,94

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.330

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.230

Singapore

 

 

20- Oct

133,7

 

RSS3

 

20-Nov

135,1

 

 

 

20-Dec

136,3

 

 

 

21-Jan

137,4

 

 

US cent/kg

20- Oct

189,9

 

TSR20

 

20-Nov

182,5

 

 

 

20-Dec

175,1

 

 

 

21-Jan

172,5

Nguồn: VITIC/Reuters