Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,2% xuống 11.755 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 107,96 JPY so với khoảng 108 JPY trong ngày thứ năm (19/9/2019).
Giá dầu tăng, với dầu Brent tăng 0,7% và dầu thô Mỹ tăng 1,1%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,3%.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153,9 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn SICOM giảm 1% xuống 132,6 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 19/9/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Oct

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Oct

1,39

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Oct

1,35

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Oct

1,37

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Oct

40,09

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Oct

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Oct

1.090

Singapore

 

 

19-Oct

151,1

 

RSS3

 

19-Nov

151,8

 

 

 

19-Dec

152,5

 

 

 

20-Jan

153,6

 

 

US cent/kg

19-Oct

134,9

 

TSR20

 

19-Nov

35,9

 

 

 

19-Dec

136,7

 

 

 

20-Jan

137,6

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet