Hiện các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 57.000 – 59.000 đồng/kg. Địa phương được ghi nhận có mức giá thu mua cao nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 60.000 đồng/kg.
Nguyên nhân giá tăng do sức mua mới của giới thương nhân xuất khẩu.
Theo báo cáo thương mại tuần qua của Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC), giá tiêu đen tại Ấn Độ và Srri Lanka giảm, trong khi tiêu đen của Việt Nam và Indonesia vẫn ổn định trong khi giá xuất khẩu vẫn thấp nên lượng hàng giao xuống cảng xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại.
Giá tiêu Brasil loại B-Asta được chào ở mức 3.000 USD/tấn, giảm 150 – 200 USD/tấn so với một tuần trước đó. Giá tiêu tiêu đen Việt Nam loại 500 Gr/l chào giá 2.700 USD/tấn và loại 550 Gr/l chào giá 3.000 USD/tấn (FOB-HCM), giá vẫn không đổi.
Số liệu từ Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 5/2018 đạt 10.811 tấn tiêu các loại, kim ngạch 35,16 triệu USD, tăng 11,57 % về lượng nhưng lại giảm 34,94 % vềkim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.252 USD/tấn, tăng 2,04 % so với giá xuất khẩu bình quân tháng 4/2018.
Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 25/5
ĐVT: đ/kg