Sản lượng của Liên minh Châu Âu và một số nước Mỹ Latinh dự báo cũng sẽ giảm xuống. So với niên vụ trước, sản lượng của Australia, Bolivia, Campuchia, Trung Quốc đại lục, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Ấn Độ Indonesia, Mali, Mexico, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Panama, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan (TQ), Mỹ và Venezuela dự báo sẽ giảm, trong đó của Trung Quốc, Ân Dộ, Thái Lan và Mỹ sẽ giảm mạnh nhất. Trái lại, sản lượng của Argentina, Bangladesh, Myanmar, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Guyana, Iraq, Japan, Lào, Madagascar, Nigeria, Pakistan, Philippines, Nga, Sierra Leone, và Việt Nam dự báo sẽ tăng so với niên vụ trước.
Tiêu thụ và thất thoát gạo trên toàn cầu niên vụ 2019/20 dự báo sẽ duy trì cao 493,1 triệu tấn, mặc dù giảm gần 6,4 triệu tấn so với dự báo tháng trước. Trung Quốc, Costa Rica và Nicaragua chiếm phần lớn mức điều chỉnh giảm dự báo về tiêu thụ trong báo cáo lần này, trái lại tiêu thụ của EU dự báo sẽ cao kỷ lục. So với niên vụ trước, tiêu thụ của Bangladesh,
Trung Quốc, Philippines và Việt Nam dự báo sẽ tăng so với niên vụ trước, trong khi của Nigeria tiếp tục duy trì cao kỷ lục 7 triệu ấn. Trái lại, tiêu thụ của Nhật Bản và Hàn Quốc dự báo giảm do xu hướng đa dạng hóa món ăn. Tiêu thụ của Mỹ dự báo giảm 7,5% so với niên vụ trước do nguồn cung giảm; của Thái Lan dự báo giảm nhẹ do nguồn cung ít đi.
Thương mại gạo toàn cầu năm 2020 dự báo đạt 45,3 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng cao hơn 1,6 triệu tấn so với năm 2019. Mặc dù dự báo thương mại gạo sẽ tăng, song năm 2019 thương mại gạo thế giới sẽ vẫn dưới mức kỷ lục cao của năm 2017 (năm 2017 là 48,1 triệu tấn), do nhập khẩu của Bangladesh, Trung Quốc, Nigeria và Sri Lanka dự báo giảm. Những số liệu tháng này đưa ra về thương mại gạo năm 2020 giảm so với tháng trước do sự điều chỉnh về Trung Quốc, Ấn Độ và Paraguay, mặc dù có nâng dự báo về xuất khẩu của Mỹ. So với năm trrwowcs, xuất khẩu của Myanmar, Cambodia, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam dự báo sẽ tăng, bù lại cho xuất khẩu của Argentina, Australia, Brazil, Hàn Quốc, Pakistan, Paraguay và Thái Lan dự báo giảm.

Nguồn: VITIC/USDA